Edicte d’informació pública del Compte General de l’exercici 2013

23/06/2014

Exercici: 2014

Edicte número 119 de data 23 de juny de 2014

Edicte