Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una llicència d’obres

31/10/2014

Exercici 2014

Edicte número 208 de data 31 d’octubre de 2014

Edicte