Edicte de notificació de declaració d’incompliment injustificat d’ordre d’execució

27/01/2015

Exercici 2015

Edicte número 17 de data 27 de gener de 2015