Edicte de nomenament de tinents d’alcalde

07/07/2015

Exercici 2015

Edicte número 129 de data 7 de juliol de 2015