Edicte de l’aprovació definitiva de les Bases per la concessió d’ajudes socials

03/12/2014

Exercici: 2014

Edicte número 231 de data 3 de desembre de 2014

Edicte