Edicte de l’acord d’aprovació provisional d’un reglament

02/04/2015

Exercici 2015

Edicte número 64 de data 2 d’abril de 2015