Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 2015

31/12/2014

Exercici: 2014

Edicte n̼mero 248 РAnnex I de data 31 de desembre de 2014

Edicte