Edicte d’aprovació provisional de la modificació d’uns preus públics

05/06/2014

Exercici: 2014

Edicte número 107 de data 5 de juny de 2014

Edicte