Edicte d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 4

06/02/2015

Exercici 2015

Edicte número 25 de data 6 de febrer de 2015