Edicte d’aprovació inicial d’un projecte

23/06/2014

Exercici: 2014

Edicte número 119 de data 23 de juny de 2014

Edicte