Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdit

02/04/2015

Exercici 2015

Edicte número 64 de data 2 d’abril de 2015