Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de suplement de crèdit

22/05/2015

Exercici 2015

Edicte número 98 de data 22 de maig de 2015