Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de crèdit extraordinari

31/12/2014

Exercici: 2014

Edicte número 248 de data 31 de desembre de 2014

Edicte