Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal número 4

27/04/2015

Exercici 2015

Edicte número 80 de data 27 d’abril de 2015