Convocatòria d’una plaça de tècnic mitjà d’administració general per l’Ajuntament de Riudarenes

Ajuntament de Riudarenes

09/02/2018

Per decret de l’Alcaldia número 36 de data 8 de febrer de 2018 es va resoldre convocar proves selectives per a la selecció d’una plaça de tècnic mitjà d’administració general, vacant a la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament i inclosa a l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb les bases que podeu consultar al següent document: ANUNCI CONVOCATORIA I BASES