Convocatòria de subvencions per entitats 2018

26/02/2018

Des de la regidoria d’acció social, cooperació i participació ciutadana s’ha impulsat una convocatòria de subvencions per totes les entitats del municipi degudament inscrites en el Registre d’Entitats Municipal.

Mitjançant acord de Junta de Govern, s’ha aprovat la convocatòria de subvencions a entitats del municipi per l’exercici 2018, indicant que la data d’inici de presentació de sol·licituds serà a partir del dia següent a la publicació de la present convocatòria i bases al BOP de Girona, finalitzant el termini de presentació el proper dia 31 de març de 2018.

Podeu consultar les bases al següent enllaç: CONVOCATORIA SUBVENCIONS