Convocatòria de dues places de vigilants municipals per l’Ajuntament de Riudarenes

28/03/2018

Per decret de l’Alcaldia número 83 de data 28 de març de 2018 es va resoldre convocar proves selectives per a la selecció de dues places de vigilants municipals de nova creació, vacants a la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament i incloses a l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb les bases que podeu consultar al següent document:

BASES_VIGILANTS_RIUDARENES