Conveni per la rehabilitació i utilització d’un habitatge amb finalitats socials

24/11/2015

Conveni per la cessió d’un habitatge d’ús social