Consulta 8

11/03/2015

Data: 6 de març de 2015

Consulta de Eva Abras

Assumpte: borsa de treball

Missatge:

Hola me dirijo a usted con el fin de preguntar por la oferta de trabajo que que se cerro en Enero ( los plazos) es por saber si hay alguna vacante o aun se pueden presentar alguna solicitud? Y saber si se puede presentar sino para este año para otro, sin estar inscrito al Inem, pues llevo siete años parada y deje de sellar.

Saludos Eva

Resposta:

Benvolguda,

El Pla d’Ocupació Local, que està finançat íntegrament per l’Ajuntament, és regeix per unes bases que contemplen períodes de treball de sis mesos a mitja jornada. Actualment s’està desenvolupant la tercera convocatòria d’aquest Pla que finalitzarà al mes de juny, per tant la següent convocatòria, s’efectuarà a primers de maig i de la qual es farà difusió pels medis habituals com la pàgina web municipal, facebook, twitter i el taulell d’anuncis municipal.

Li recordo que els requisits i documentació indispensable per poder presentar-se a la convocatòria són els següents:

Fotocòpia del DN.
Currículum vitae actualitzat.
Acreditació d’estar a l’atur, i inscrit com a Demandant d’Ocupació No Ocupat un any abans de la data límit de presentació de sol·licituds.
Document acreditatiu d’haver esgotat la prestació o subsidi d’atur.
Document acreditatiu d’haver esgotat alguna altra prestació pública de caràcter assistencial.
Còpia de la declaració de l’ IRPF de l’exercici anterior o bé certificat de l’ AEAT d’estar exempt de realitzar-la.

Tot i que som molt conscients que aquests Plans d’Ocupació no són la solució dels problemes reals de la gent que està a l’atur, si que serveixen per minorar situacions econòmiques precàries i per evitar que l’atur de llarga durada provoqui situacions de marginació personal i/o social.

És voluntat d’aquest equip de govern potenciar i millorar aquests plans d’ocupació,  en la mesura que la situació econòmica de l’Ajuntament així ho permeti.

És just també recordar que tot i les limitacions, no hi ha cap altre Ajuntament, no ja de la comarca si no de la província que hagi tingut una iniciativa com aquesta.

Atentament,

Jordi Gironès i Pasolas
L’alcalde