Consulta 60

12/03/2019

Data: 8 març 2019
Consulta de Verónica Pérez Rozúa
Assumpte: Il.luminació parquing cementiri

Missatge:
Bona tarda! Sòc veïna de Riudarenes i m’agradaria fer-vos arribar la meva disconformitat amb les llums instal.lades al parquing del cementiri. Aquestes llums em sembla que són massa per aquest lloc ja que els que vivim davant del cementiri tenim un focus enlluernant les nostres llars tota la nit.
Ara a l’hivern no es nota tant però a l’estiu quant molts dormim amb les finestres obertes i persianes aixecades tenir aquesta llum al davant no és normal.
M’agradaria fer-vos arribar el suggeriment de canviar el tipus d’il.luminació i posar alguna cosa menys agressiva de cara als que vivim i descansem davant del cementiri.

Gràcies

Resposta:

Benvolguda,

Entenc la seva preocupació i no ho dubti que estem valorant si cal o no fer alguna mena d’intervenció per evitar les possibles molèsties que vostè exposa.

Dit això, li he de dir que la majoria de veïns ens han felicitat per millorar la visibilitat d’una zona que per les seves condicions podria ser un incentiu per portar a terme actuacions contra la propietat privada.

Afegir que aquestes lluminàries estan programades perquè a partir de les dotze de la nit disminueixin un 40% la seva intensitat.

Li agraeixo la seva opinió i com he dit abans avaluarem les possibles molèsties i de ben segur que hi trobarem una solució satisfactòria per a tothom.

Atentament,

Jordi Gironès i Pasolas

L’Alcalde