Consulta 48

19/06/2018

Data: 16 juny 2018
Consulta de Pere Graell
Assumpte: seguretat al poble

Missatge:
Bon dia senyor alcalde, hem preocupa que no tinguem policia local, penso que podriem tenir perquè altres municipis petits en tenen, encara que 1 o 2 policies però en tenen.

Si aparquen davant del meu gual que he de fer? Si el veï fa soroll els mossos diuen que no poden venir per això, si hi ha un gos abandonat tampoc, etc etc Estem totalment desemparats en alguns aspectes

Resposta:

Benvolgut,

Respecte al que vostè comenta em permeto fer dues observacions.

La primera és que el grau de civisme de les persones no se soluciona amb mesures policials i és molt lamentable que hi hagi gent que no respecti les més elementals normes de convivència, com tenir cura del comportament dels seus animals de companyia, aparcar de qualsevol manera o tirar les deixalles a qualsevol lloc. En aquest tema totes les circulars emeses per aquest Ajuntament, han tingut, per desgràcia, molt poc seguiment.

La segona és que ja fa molts mesos es va aprovar la creació d’un cos de vigilants municipals a fi de disposar d’un suport que permeti el millor compliment d’unes normes bàsiques de convivència.

Actualment aquest procés es troba en fase de requeriment de documentació a tots aquells aspirants que en el seu moment no la van presentar.

Si els terminis es van respectant és molt probable que a finals d’any, el poble de Riudarenes, disposi d’un cos de vigilants locals.

Atentament,

Jordi Gironès i Pasolas

L’Alcalde