Consulta 46

24/05/2018

Data: 23 maig 2018
Consulta de Joan Mas i Quintana
Assumpte: Millores

Missatge:
Bona tarda, com a veï del carrer Sant Martí i en vista el mal estat de l’asfaltat del carrer des de la guardaria fins a Can Carolino, hem parlat veïns sobre el tema i en vistes que últimament s’han fet poques inversions en millores, voldriem saber per quan arreglar l’asfaltat.
Salut.

Resposta:

Benvolgut,

Aquest Equip de Govern és conscient de l’observació que ens fa, que no és exclusiu del carrer Sant Martí.

Tenim molts carrers del poble que els cal una renovació en tots els aspectes. Fins a dia d’avui la situació econòmica no permetia ni tan sols pensar endegar un projecte d’aquesta magnitud.

Per sort, i gràcies a la bona feina de l’equip econòmic de l’Ajuntament estem sortint d’una precarietat que feia inviable qualsevol mena d’inversió.

Us he de comunicar que la regidoria d’urbanisme ja fa mesos està treballant amb els tècnics en un projecte de remodelació del carrer Sant Martí que afecta al clavegueram, soterrament de l’enllumenat, voreres i evidentment l’enquitranat del vial.

Sense crear falses expectatives us puc dir que molt aviat posarem a consulta pública les obres esmentades.

Molt atentament,

Jordi Gironès i Pasolas

L’Alcalde