Consulta 4

31/07/2014

 

 

Data: 29 de juliol de 2014

Consulta de Mª Teresa Aparicio Álvarez

Assumpte: Urbanització Can Fornaca

Missatge:

Hola, soy Teresa Aparicio de la calle Esquirol 45 de Can Fornaca, me dirijo a ustedes para comunicarles que la luz de las farolas de dicha calle no funcionan desde el fin de semana del 28 de junio, espero se solucione pronto ya que por h o por b nunca funcionan, por favor a ver si se puede resolver este problema definitivamente, porque desde el 2010 hemos tenido luz cuatro días.

También queria referirme a la parcela de al lado nuestro, la del barranco por donde van todos los suministros de agua, la cual creo es zona verde y no pertenece a ningún particular, haber si habría manera de limpiarla que se meten todas las hierbas en mi parcela, vamos quitando pero no hay manera.

Gracias por su atención, un saludo cordial, espero su respuesta.

Resposta:

Benvolguda,

Responent a les dues qüestions que vostè planteja, he de manifestar que un cop es va solucionar el tema del robatori i es varen millorar les mesures de seguretat a la xarxa d’enllumenat, el subministrament elèctric ha funcionat correctament en tota la urbanització, això no vol dir que en moments puntuals salti alguna fase de qualsevol sector i el subministrament falli durant unes hores, però en cap cas hauria de passar el que vostè posa en el nostre coneixement.

Per tant, ja s’han donat les ordres necessàries per saber i solucionar els motius que provoquen aquesta falta de llum al seu carrer.

Referent a la segona qüestió que vostè planteja, possiblement haurà comprovat que en els darrers mesos s’ha millorat en la neteja en general i també en les parcel·les. Tanmateix, tot i augmentar els recursos per mantenir la urbanització en bones condicions, aquests encara són insuficients. No obstant, hem pres nota de la seva queixa i espero poder-ho solucionar el més aviat possible.

Dit això, li vull agrair la seva col·laboració atès que la urbanització només anirà pel bon camí si entre tots col·laboram en posar de manifest les mancances que s’observen, com és aquest cas.

Atentament,

 

Jordi Gironès Pasolas

L’Alcalde