Consulta 3

23/05/2014

 

 

 

Data: 20 de maig 2014

Consulta de Mª Eugenia Rojo

Assumpte: El agua de Can Fornaca

Missatge:

Señor acalde, me gustaria saber porque el agua corriente de Can Fornaca la cobran como agua potable cuando en el anverso del recibo pone que por su alto contenido en fluor no es apta para el consumo humano, ya se que es cosa de la compañia del agua pero me gustaria saber si el ayuntamiento puede hacer algo al respecto, muchas gracias.

Resposta:

Benvolguda,

Aquesta pregunta que vostè realitza, s’ha contestat moltes vegades en xerrades, butlletins i circulars informatives, també, i parlo de molts anys, vàrem demanar assessorament al Departament de Sanitat, per saber exactament les repercussions sobre la salut, del consum d’aigua amb quantitats de fluor superiors a les recomanades.

Cal tenir en compte que la presència d’aquest element, el fluor, a l’aigua de Can Fornaca és degut a la composició geològica del sòl i per tant un impediment, d’entrada, per evitar la seva aparició, fet que es repetix amb els pous del nucli urbà en que l’aigua té alts continguts de ferro i manganès amb les seves desagradables conseqüències.

El concepte d’aigua potable ve determinat per uns paràmetres que especifiquen els nivells dels diferents continguts que podem trobar a l’aigua de consum: paràmetres microbiològics i paràmetres químics: arsènic, coure, plom, cianurs, etc… i el fluor. Això vol dir, que si al fer les analítiques periòdiques i obligatòries que marca la normativa i que complim escrupolosament, hi ha un paràmetre que excedeix dels nivells recomanats aquella aigua se la considera com no potable, i en el nostre cas, sovint els nivells de fluor excedeixen aquests nivells, i dic sovint per què la presencia d’aquest element es variable en funció de la meteorologia, ja que hem observat que en èpoques de pluja els nivells son pràcticament els acceptats com a normals.

El consum continuat i amb abundància d’aigua amb els nivells molt elevats de fluor, que no és el nostre cas, poden a causar problemes en les dents dels nadons (taques) i calcificacions en els tendons de la gent gran, i he dit poden, per què no sempre és així.

El fet de que en el rebut de l’aigua hi figuri aquest advertiment, és una prova de l’honestedat i transparència d’aquest equip de govern d’informar de manera inequívoca als nostres ciutadans, sobre la qualitat d’un bé tan imprescindible com és l’aigua.

Hem intentat buscar mitjans tècnics que eliminin la seva presència quan l’aigua arriba a les nostres aixetes, i ens parlen de sistemes molt costosos, però lo més decebedor és que no ens garanteixen la seva desaparició absoluta.

Aquest equip de govern ha acceptat crear una comissió per valorar i mirar de trobar solució al conjunt d’incidències que poden afectar el bon subministrament de l’aigua de Can Fornaca i esperem poder trobar els mitjans que millorin aquest servei.

Amb la prudència que cal dir les coses quan es tracta de temes de salut, m’atreveixo assegurar que el consum moderat d’aquesta aigua no representa cap amenaça per la salut, tot i que sempre hem dit que en el cas dels infants i la gent gran es millor utilitzar aigua envasada que no porti fluor, per què es ben conegut que moltes aigües que es venen tripliquen els nivells de fluor de l’aigua que nosaltres subministrem.

Per acabar li vull agrair la seva preocupació i li puc assegurar que continuarem treballant per poder trobar solució en aquest tema.

Molt atentament.

 

Jordi Gironès i Pasolas

L’alcalde