Consulta 23

11/10/2016

 

 

 

 

Data: 6 octubre 2016

Consulta de Sílvia Izquierdo

Assumpte: Carretera Sils – Hostalric

Missatge:

 

Srs;

Fa temps dono voltes al tema de posar una queixa formal per un tema que no només em preocupa a mi sola, sinó també a la majoria de les persones que fan ús de la carretera que porta a Hostalric. Sóc veïna de Sils i usuària habitual d’aquesta via. D’un temps cap aquí s’ha tornat una mena de N-II per dir finament que sembla un supermercat de prostitució on un pot escollir quina “senyoreta” li agrada més i aturar el cotxe a qualsevol lloc sense cap mena de mirament amb la sort o la desgràcia dels que anem al darrera d’aquests vehïcles inconscients i els hem d’esquivar com podem.

El que és més deplorable, deixant de banda el risc, la imatge i la prostitució en si (que ja sabem que deu ser molt necessària en el nostre país per l’evolució en augment que ha fet), és l’estat de deixadesa i brutícia en que es troben els vorals, camins, caminets i boscos. Això és també un risc d’incendi! Som molts que li tenim una gran estima a aquesta carretera perquè és un petit paratge natural que fa més distret el camí a casa o a la feina. És una pena que no fem res per a conservar-lo.

Prou destrossa ha fet el tren d’alta velocitat que o ha deixat tot rebregat! Però això és un mal major inevitable. El que jo estic comentant crec que es pot arreglar, prevenir, resoldre…

El que sigui o el que calgui però per a fer-ho calen ganes i no sé si n’hi ha prous.

 

Resposta:

Benvolguda,

Es fa difícil contestar a denúncies com la que vostè fa, quan hom no disposa ni de les eines, ni l’autoritat per poder-hi posar remei.

Som coneixedors i molt conscients del que vostè exposa i li ben asseguro que l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament, ha fet les gestions oportunes davant del Consell Comarcal de la Selva, per trobar una solució a aquest problema.

Cal dir però, que tot i les dificultats, farem tot el que estigui a les nostres mans per intentar resoldre aquesta situació, que entenem que és competència d’altres administracions supramunicipals.

En tot cas, traslladarem la seva queixa als Mossos d’Esquadra, si més no, per vetllar per la seguretat vial, alhora aquesta denúncia es portarà a la propera Junta de Govern Local per tal de demanar a la resta d’administracions implicades, que apliquin els protocols ja existents en referència a aquesta problemàtica.

Molt atentament,

 

Jordi Gironès i Pasolas
L’alcalde