Consulta 12

29/06/2015

Data: 28 de juny de 2015

Consulta de Daniel Pérez

Assumpte: Centre Cívic Can Fornaca

Missatge:

Bon dia.

Sóc un noi de 20 anys, actualment els meus pares estan sense treball, despres de varis cops intentant preguntar per el lloguer d’aquest local, i sense obtenir una resposta lógica, perquè sincerament no veig molt lógic que tinguent un local per als joves pugui estar tancat, i més ara a l’estiu amb tot el jovent que esta al carrer sense cap activitat que fer, quan hi ha gent que esta disposada a fer activitats per al jovent a canvi de poder tenir uns ingressos per tal de poder viure.

Espero poder obtenir una resposta que em convenci o poder obtenir aquest local per tal de poder sortir d’aquesta situació económica per la qual estem passant.

Moltes gràcies i que tingui un bon dia.

Resposta:

Benvolgut,

Una prioritat d’aquest equip de govern és poder trobar una solució definitiva a la gestió del Centre Cívic de Can Fornaca, prova d’això és que ja s’està treballant en aquest tema.

Hem explicat en diverses ocasions que la concessió d’un servei municipal, requereix d’uns tràmits que en cap cas podem incomplir, buscant en tot moment la transparència, publicitat i lliure concurrència dels possibles interessats, dit de manera senzilla, no es pot adjudicar un servei a dit.

Les bases que han de regir aquest procediment, ja estan enllestides i en breu sortiran publicades, iniciant doncs el tràmit per tal que totes aquelles persones interessades, puguin presentar la documentació necessària per participar-hi.

Agraeixo molt sincerament el teu interès.

Molt cordialment,

 

 

Jordi Gironès i Pasolas
L’alcalde