CONCURS DE FOTOGRAFIA “RIUDARENES AL NATURAL”

29/07/2019

Bases del Concurs Fotogràfic “Riudarenes al natural”

L’Ajuntament de Riudarenes estableix, mitjançant aquestes bases, els punts sobre els quals es regirà el concurs de fotografia d’enguany:

Objecte

El concurs de fotografia “Riudarenes al natural”, té l’objectiu de recollir imatges relacionades amb aquells elements que defineixen el poble de Riudarenes tan pel què fa a la seva riquesa natural, com a les seves costums i tradicions, o com a elements arquitectònics i altres detalls que defineixin el caràcter del poble.

Presentació de fotografies

La convocatòria i les bases d’aquest concurs es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament (www.ajuntamentderiudarenes.cat).

El termini de presentació de les fotografies serà del 2 al 6 de setembre de 2019.

 

Sobre el format i la presentació:

  • Per participar en el concurs hi ha dues modalitats per presentar les fotografies:

En format CD a les oficines municipals de l’Ajuntament (presencialment, per correu o missatgeria fent constar al sobre “Concurs de fotografia RIUDARENES AL NATURAL”).

Ajuntament de Riudarenes
Plaça de la Vila 8
17421 Riudarenes

Les fotografies es presentaran gravades en un CD, on cada imatge haurà de tenir un títol que serà el nom del mateix fitxer.

En un sobre tancat a part, a l’exterior del qual hi constarà el títol de la fotografia, s’hi detallaran les següents dades: lloc i data en què s’ha fet la fotografia, nom i cognoms de l’autor/a, i telèfon i adreça electrònica de contacte.

Per correu electrònic a joventutderiudarenes@gmail.com, fent constar “Concurs de fotografia RIUDARENES AL NATURAL” a l’assumpte.
Cada imatge haurà de tenir un títol que serà el nom del mateix fitxer.

En el cos del correu hi constarà el títol de la fotografia, com també les següents dades: lloc i data en què s’ha fet la fotografia, nom i cognoms de l’autor/a, i telèfon i adreça electrònica de contacte.

Tingueu en compte la dimensió dels arxius, pel que es permet enviar un correu electrònic per cada imatge presentada.

  • Cada concursant podrà presentar un màxim de 2 obres, que no poden haver estat premiades en cap altre concurs fotogràfic ni estar pendents de veredicte de cap concurs.
  • L’arxiu ha d’estar en format JPEG, JPG o PNG, en una mida de mínim 15cm pel que fa al costat més petit i amb una resolució de 300ppp. No s’admetrà cap altre format.
  • No es pot incloure el nom ni cap dada personal, identificativa, firma o marca d’aigua a l’arxiu de les fotografies.

 

Les fotografies presentades al concurs passaran a formar part de l’arxiu fotogràfic de l’Ajuntament i podran ser utilitzades per a publicacions promocionals del municipi; mai amb fins lucratius. L’organització es reserva el dret d’editar les obres per a la seva publicació. No es tornaran les fotografies als seus autors, pel que s’aconsella presentar còpies o duplicats.

Exposició de les obres

Les fotografies presentades seran exposades a la Biblioteca Municipal de Riudarenes del 9 al 22 de setembre.

Característiques de les fotografies

No es permetrà el retoc digital de les fotografies.

L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:

  • Va ser feta per la persona participant i és una obra original
  • No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
  • L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, o que puguin ser ofensives contra persones, entitats o
  • L’organització no es fa responsable de l’incompliment del participant de qualsevol garantia en matèria de drets de la propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, així com qualsevol responsabilitat que pogués derivar del compliment defectuós o incompliment per part dels participants del concurs de les bases

 

Premis

S’estableixen 3 premis:

1r premi: 100€ per compra de material fotogràfic.

2n premi: Entrada doble al Magma.

3r premi: Menú per a dues persones al Restaurant Can Cordons, de Riudarenes.

 

Les fotografies premiades es publicaran al web i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Riudarenes. L’entrega de premis tindrà lloc el dissabte dia 14  de setembre de 2019 a les 17 h a la Biblioteca Municipal de Riudarenes.

El concurs podrà quedar desert.

 

Condicions de participació

El concurs és obert a totes les edats.

 

Acceptació de les bases

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que en realitzi el Jurat. L’enviament d’una imatge al concurs no ha d’infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

Comitè organitzador i jurat

El jurat estarà format per persones vinculades a la fotografia. La seva decisió serà inapel·lable.

La Comissió organitzadora garanteix que el jurat no tindrà accés a la informació que pogués identificar els participants.