CONCURS DE FOTOGRAFIA “RIUDARENES AL NATURAL”

29/07/2019

Bases del Concurs Fotogràfic “Riudarenes al natural”

L’Ajuntament de Riudarenes estableix, mitjançant aquestes bases, els punts sobre els quals es regirà el concurs de fotografia d’enguany:

Objecte

El concurs de fotografia “Riudarenes al natural”, té l’objectiu de recollir imatges relacionades amb aquells elements que defineixen el poble de Riudarenes tan pel què fa a la seva riquesa natural, com a les seves costums i tradicions, o com a elements arquitectònics i altres detalls que defineixin el caràcter del poble.

Presentació de fotografies

La convocatòria i les bases d’aquest concurs es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament (www.ajuntamentderiudarenes.cat).

El termini de presentació de les fotografies serà del 2 al 6 de setembre de 2019.

Per particpar en el concurs s’hauran de presentar les fotografies a les oficines municipals de l’Ajuntament en format CD o bé per correu electrònic a joventutderiudarenes@gmail.com

Sobre el format i la presentació:

  • Cada concursant podrà presentar un màxim de 2 obres, que no poden haver estat premiades en cap altre concurs fotogràfic ni estar pendents de veredicte de cap concurs.
  • L’arxiu ha d’estar en format JPEG, JPG o PNG, en una mida de mínim 15cm pel que fa al costat més petit i amb una resolució de 300ppp. No s’admetrà cap altre format.
  • A l’entrega de l’arxiu caldrà indicar el nom de l’autor/a, el lloc i la data en què s’ha fet cada fotografia. No es pot incloure el nom ni cap dada personal, identificativa, firma o marca d’aigua a l’arxiu de les de les fotografies.

Les fotografies presentades al concurs passaran a formar part de l’arxiu fotogràfic de l’Ajuntament i podran ser utilitzades per a publicacions promocionals del municipi; mai amb fins lucratius. L’organització es reserva el dret d’editar les obres per a la seva publicació. No es tornaran les fotografies als seus autors, pel que s’aconsella presentar còpies o duplicats.

Exposició de les obres

Les fotografies presentades seran exposades a la Biblioteca Municipal de Riudarenes del 9 al 22 de setembre.

Característiques de les fotografies

No es permetrà el retoc digital de les fotografies.

L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:

  • Va ser feta per la persona participant i és una obra original
  • No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
  • L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, o que puguin ser ofensives contra persones, entitats o
  • L’organització no es fa responsable de l’incompliment del participant de qualsevol garantia en matèria de drets de la propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, així com qualsevol responsabilitat que pogués derivar del compliment defectuós o incompliment per part dels participants del concurs de les bases

 

Premis

S’estableixen 3 premis:

1r premi: 100€ per compra de material fotogràfic.

2n premi: Entrada doble al Magma.

3r premi: Menú per a dues persones al Restaurant Can Cordons, de Riudarenes.

 

Les fotografies premiades es publicaran al web i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Riudarenes. L’entrega de premis tindrà lloc el dissabte dia 14  de setembre de 2019 a les 17 h a la Biblioteca Municipal de Riudarenes.

El concurs podrà quedar desert.

 

Condicions de participació

El concurs és obert a totes les edats.

 

Acceptació de les bases

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que en realitzi el Jurat. L’enviament d’una imatge al concurs no ha d’infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

Comitè organitzador i jurat

El jurat estarà format per persones vinculades a la fotografia. La seva decisió serà inapel·lable.