Calendari fiscal 2017

18/01/2017

Us informem dels períodes de pagament dels impostos i taxes pel 2017:

Conceptes

Període de cobrament

Impost de vehicles de tracció mecànica

Del 1 de març al 30 d’abril

IBI Urbana/IBI Rústica/Prevenció d’incendis

Del 1 de maig al 30 de juny

Guals/bústies/escombraries/cementiri

De l’1 d’agost al 30 de setembre

IAE

De l’1 d’octubre a l’1 de desembre