Aprovació de l’expedient de contractació del servei de manteniment de l’enllumenat públic de Riudarenes

17/12/2014

 

 

Acord d’aprovació de l’expedient de contractació

Plec condicions administratives particulars

Plec prescripcions tècniques